בקרת איכות

בקרת איכות היא אחד השלבים החיוניים והמכריעים בתהליך הרכש. בקרת איכות נדרשת על מנת להבטיח לקונה כי יקבל בדיוק את המוצר שהזמין מהספק – במפרט, בכמות ומעל הכל – באיכות.

חשוב לציין שרמאות בוטה (אבנים במקום המוצר הנרכש) נדירה ביותר בסין, יחד עם זאת למפעלים רבים נטייה לעגל פינות לטובת עמידה בלוחות זמנים שהתחייבו עליהם. בנוסף, הטעם והסגנון הסיניים שונים מהמקובל במערב – והם עלולים להתווכח על שינויי גוון וסימונים חיצוניים, בתמימות או מתוך חוסר רצון לשנות. לעיתים נעשה ניסיון לחסוך בעלויות חומרי הגלם לאחר אישור המוצר, פעמים רבות עקב התמקחות ארוכה וקשוחה על המחיר הסופי שגרמה ליצרן להתאים את המוצר למחיר בלי לפגוע בשורת הרווח שלו. לעיתים משלוח אחד או שניים יגיעו באופן תקין, ואז במשלוח הבא כשהלקוח פחות ערני תגיע סחורה באיכות ירודה. תחלופה גדולה בכל האדם במפעלים בסין, העברת ייצור למפעלי משנה, האשראי המוקדם שניתן לספק – כל אלו עלולים לגרום אף הם לתקלות בתהליך הייצור.

מטרת בקרת האיכות הינה מזעור הסיכון שברכש מסין, והבדיקה אינה באה כתחליף לעבודה נכונה בתהליך ברירת הספק, אישורו, אישור המוצר וכו’. ולכן, המפתח להצלחת הבדיקה הוא הגדרה ברורה של מפרט הבדיקה ומה אנו מצפים מתוצאות הבדיקה.

כיצד מתבצעת ביקורת איכות?
הכלל הבסיסי הוא שיהיה בידי הבודק דוגמה פיסית או תיק מוצר אלקטרוני של מוצר מוגמר תקין ושלם, כולל מפרט של המוצר המפרט את כל חלקי המוצר ומרכיביו. בנוסף, הקונה מכין דף הוראות משלו על פי היכרותו המקדימה והניסיון שצבר מול הספק. יש לתכנן חלון זמן מרווח דיו לביצוע הבדיקה, על מנת לוודא שלא תהיה חותמת גומי בלבד ויוותר זמן לתיקון הליקויים אם יתגלו. הבודק יצלם את הסחורה וחלקים ממנה שלדעתו עלולים להיות בעייתיים, וישלח אותם למזמין. הלקוח צריך להיות זמין למתן אישור לייצוא הסחורה, כאשר פעמים רבות האישור נדרש באופן מיידי.

עשרת הדיברות לביקורת איכות יעילה –

 1. דוגמא מאושרת סופית (FINAL CONFIRMATION SAMPLE) בידי הבודק.
 2. תיאור מפורט של המוצר.
 3. הוראות מפורטות של הקונה (היכן לשים את הדגשים? היכן צפויות בעיות?).
 4. שיתוף פעולה טוב (בגיבוי הלקוח) מצד הספק. מתבטא בנוכחות אנשים ממחלקת השיווק של הספק. כל העבודה הפיזית צריכה להתבצע ע”י עובדים של הספק ולא של הבודקים.
 5. יש לאפשר מספיק זמן כדי שאפשר יהיה לתקן או לפסול. (אם הסחורה כבר מועמסת וצריך אותה דחוף דחוף משמעות הבדיקה יורדת).
 6. עבודה סיסטמית של הבודק מול טבלאות מדגם וטפסי בדיקה מסודרים.
 7. הבודק צריך להיות מצויד במצלמה דיגיטאלית טובה ובתיק הלקוח.
 8. הלקוח (והמשרד העורפי של הבודק) צריך להיות זמין למתן תשובות/אישורים במקום – ON LINE במידה והסחורה צריכה לצאת מיידית (המקרה הנפוץ) .
 9. נדרש “מנוף” מול הספק – אינו יכול לשלוח את הסחורה ליעדה מבלי מסמך חתום על ידי חברת הבדיקה. ניתן להוסיף למסמכים הנדרשים מול מכתב האשראי גם את אישור חברת הבדיקה. כאשר העסקה מתבצעת במזומן צריך לשמור נתח מסוים לתשלום אחרי שנתקבלה הבדיקה ואושרה ע”י הלקוח.
 10. הכנת אופציות לבדיקה מעמיקה או טכנית יותר :
  התקשרות עם מעבדה זמינה, רצוי באזור המפעל, לבדוק רכיבים או את המפעל המשלח כולו .
  התקשרות עם אנשי מקצוע לבדיקה טכנית ספציפית
  אפשרות לקחת מדגם ולשלוח ללקוח לבדיקה אצלו לפני יציאת המשלוח כולו.

תכנית דגימה מוצעת בהתאם לתקן

תכנית דגימה מוצעת - תרשים זרימה

חלק מלקוחותינו