הקמת קווי ייצור

הקמת או הסבת קו ייצור ייעודי במפעל בסין הינה תהליך מורכב ובעל השלכות כלכליות עתידיות ולכן עבודה זו דורשת תכנון מדוקדק שבנוי על אפיון ברור של הצרכים. 

מצד הלקוח נדרש אפיון מפורט ומדויק של המוצר, הכולל במידת הצורך חשיבה רחבה והתבוננות גם בפרטים הקטנים של תהליך הייצור. מה סוג המוצר? טכנולוגיה נדרשת? תפוקה מצופה בהתאם לצבר הזמנות ייעודי? 

מצד המפעל נדרש הליך אפיון הכולל גם את הגדרת הטכנולוגיות ושיטות העבודה בהן ישתמש המפעל, ותכנון קו הייצור לפיהן. אמצעי השינוע של חומרי הגלם פנימה ושל המוצר המוגמר החוצה מן המפעל גם הוא גורם חשוב שיש לקחת בחשבון, כיוון שתכנון שטח עבור מסועים, לדוגמה, לא ידמה לשטח המיועד לתעבורת עגלות משא. לאחר גיבוש המסקנות והעלאת הנקודות החשובות יחד עם בעל המפעל העתידי, ניתן להתחיל לתכנן את הקמת קו הייצור בפועל.
תכנון טוב של קו הייצור יגרום למפעל להיות רווחי יותר, ובכך לשרשר את החיסכון וההתייעלות ללקוח בדמות מחיר מוצר אטרקטיבי, לעומת תכנון לקוי שעלול לגרום לנזקים בתהליך הייצור, למכונות בקו, למוצרים הסופיים ולתמחורם.

חברת הליוס מנהלת עבור הלקוח, בשיתוף פעולה ושקיפות את השיח הטכני והמסחרי עם המפעל היצרני, לטובת מקסום הכדאיות של מהלך העברת קווי יצור לסין.

חלק מלקוחותינו